W szkole uczymy się, że rozwój następuje tylko wtedy, kiedy siedzimy w ławce, rozwiązujemy zadania, wypełniamy ćwiczenia, czytamy podręcznik. Poprzez ilośc zrealizowanych zadań bardzo często definiujemy nasza wartość. Doprowadzamy do tego, że zaczynamy robić “ten swój rozwój osobisty” dla wyników, dla “lepszości”. Tylko czy o to chodzi w rozwoju osobistym? O wyniki? O oceny? Czy może o poczucie, że twoja wiedza łączy się w jedność w pewnym momencie i dzięki nawet 40% zdobytej wiedzy możesz działać bardzo efektywnie?

Rozwój jest wielowymiarowy, niejednoznaczny definicyjnie i niejednakowy dla każdego. Rozwój osobisty zadziewa się każdego dnia. Zadziewa się kiedy prowadzisz z kimś wartościową rozmowę i to poszerza twój światopogląd, lub kiedy przetwarzasz sytuacje (poza lekcją), które zadziały się w szkole, na korytarzu podczas zabawy, nicnierobienia. Twoje myśli są rozwojem. Przekonanie że rozwój jest wszędzie pomaga nabrać dystansu do tej szkolnej perspektywy.

Rozwijamy się, ucząc się radzić sobie z emocjami, poczuciem porażki, poradzeniam sobie z sukcesem. Jest to nauka o nas samych. Rozwijamy się, kiedy doświadczamy nowych rzeczy. Nawet jeśli nie robimy tego intencjonalnie, w każdym momencie życia nasz umysł gromadzi nowe doświadczenia, porządkuje je i wyciąga wnioski. Możemy to robić bardziej celowo i świadomie albo bardziej efektywnie.

W szkole językowej często stawiamy sobie konkretne cele, takie jak osiągnięcie określonego poziomu znajomości języka czy zdanie egzaminu z najlepszym wynikiem. Oczywiście, te cele są ważne, ale równie istotne jest to, jak się nimi podąża. To, jak radzimy sobie z trudnościami na drodze do ich osiągnięcia, jak uczymy się na błędach i jak postrzegamy proces nauki.

Nauka języka angielskiego może być doskonałym narzędziem do rozwoju osobistego, ponieważ wymaga od nas elastyczności umysłu, otwartości na nowe kultury i sposoby myślenia oraz umiejętności komunikacji z ludźmi o różnych doświadczeniach życiowych. To także doskonała okazja do praktykowania wytrwałości i samodyscypliny, które są niezbędne w procesie osiągania celów zarówno językowych, jak i osobistych.

W drodze własnego rozwoju osobistego przechodziłam przez różne etapy, ale zanim moja wiedza z różnych dziedzin połączyła się, była dość rozproszona. Proces “zebrania” myśli, uporządkowania wiedzy po prostu się zadział poprzez konkretne, konsekwentne działania i poprzez obserwację i doświadczanie rozwoju mego oraz ludzi wokół mnie. Natomiast nic nie nauczyło mnie lepiej, bardziej tego co wiem niż wytrwałe pokonywanie swoich możliwości oraz wychodzenie poza strefę komfortu.

Od kilku lat, dość naturalnie proponuję moim nastoletnim uczniom elementy rozwoju osobistego w formie budowania marki osobistej w social media, radzenia sobie z emocjami temu towarzyszącymi, planowaniu etapów wystąpień publicznych i wizualnego oraz kontentowego przygotowania ich na “tip top”. I w pewnym momencie zrozumiałam, że to co robię ja i moi nauczyciele w szkole English Time to jest nauka języka angielskiego połączona z rozwojem osobistym.

Ta myśl dojrzała, wzmocniłam ją kolejnymi projektami, które zrobiłam z uczniami i otrzymała nazwę w postaci programu “Teen Upgrade 2.0“. Poprzez wyzwania zawarte w tym programie rozwoju osobistego język angielski okazuje się być narzędziem do realizacji celów, wyrażania emocji, planowania sukcesów oraz radzeniem sobie z porażkami. Czy jest formułą zamkniętą? NIE. Ta podróż zaczyna się w English Time ale nigdy się nie kończy. To wartość, którą otrzymują nasi kursanci, a która ma im służyć ich całe życie.

Rozwój osobisty to podróż, a nie cel. To ciągłe doskonalenie siebie, nie tylko pod względem wiedzy czy umiejętności językowych, ale przede wszystkim pod względem jakości naszego życia i relacji z innymi ludźmi. Dlatego też warto spojrzeć na naukę języka angielskiego nie tylko jako na środek do osiągnięcia konkretnego wyniku, ale przede wszystkim jako na okazję do poszerzenia horyzontów i rozwoju jako osoby.

Życzę ci nieustającego rozwoju, bo wierzę, że nie da się nie rozwijać

Małgorzata Lewkowska, Dyrektor Akademii English Time

Rozwój osobisty nie odbywa się w ławce szkolnej. To doświadczanie życia, również poprzez język angielski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *