To pytanie zadajesz sobie decydując się na kurs językowy w szkole. Często myślisz, że zajęcia indywidualne są „lepsze”, bardziej efektywne i przynoszą bardziej trwałe efekty. Ale też wahasz się pomiędzy wyborem: kurs grupowy czy indywidualny? Każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby językowe, niemniej jednak w pierwszych latach szkolnych jak i w okresie nastoletnim kurs grupowy wygrywa z kilku powodów.


Praca w grupach i w parach ma głębszy, psychologiczny aspekt. Naszą podstawą w English Time jest wiara w to, że edukując uczniów nie tylko chodzi o to aby sprostać coraz to zmieniającym się wymogom edukacyjnym, ale o to, aby przygotować naszych kursantów do życia, do zastosowania tego czego nauczą się w English Time w realnym kontekście, w rozmowie, w pracy, na wakacjach.
W realnym świecie, poza salą lekcyjną również pracujemy z innymi ludźmi, potrzebujemy uwrażliwić się na inne opinie, inne style myślenia czy działania. Bardzo szybko staje się dla nich jasne, że aby osiągnąć sukces w czymkolwiek co robią, muszą komunikować się efektywnie, ale przede wszystkim współpracować z innymi ludźmi – w grupie i w parze.


To trochę przeniesienie sytuacji szkolnej na realia życia pozaszkolnego. Wierzymy w to, że praca w grach buduje relacje, uczy współdziałania i kompromisu w otoczeniu języka angielskiego. Relacje pomiędzy uczniami ale i uczniami a nauczycielem są istotnym elementem procesu uczenia się. Uczniowie poszerzają swoją samoświadomość, zaczynają doceniać to, że uczą się od siebie nawzajem; ktoś ma bardziej Brytyjską wymowę, ktoś inny Amerykańską a jeszcze inny uczeń ogląda filmy i używa kolokacji, wyrażeń potocznych co wzbogaca pracę całej grupy. Uczniowie uczą się nie tylko od nauczyciela ale i od siebie nawzajem, co jest szczególnie cenne po pokłosiu popandemicznym, kiedy ten kontakt i budowanie relacji zostały zaburzone. 


Praktyka pracy w grupie to uczenie się i uczenie innych w relacji. Relacyjność na angielskim w szkole English Time to doświadczanie, które jest dla nas edukatorów bardzo istotne ponieważ budujemy kompetencje przyszłości ucząc języka angielskiego w innowacyjnym, świadomym i zaplanowanym procesie. Nowoczesna edukacja w naszym wykonaniu w szkole English Time to edukacja w kierunku wyposażenia uczniów w kompetencje przyszłości. 


Autor: Małgorzata Lewkowska, Dyrektor Akademii English Time, Neurolanguage Coach.