Polityka Prywatności

1. Informacje na temat Polityki

W naszej Polityce Bezpieczeństwa Informacji zostały określone najważniejsze informacje dotyczące Państwa danych osobowych w Akademii Językowej English Time. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych usług.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 1. zagwarantowanie, że rozumieją Państwo, jakie dane osobowe pobieramy za Państwa zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam Państwo podają, oraz
 3. wyjaśnienie Państwa praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Państwa prywatność.

2. Państwa prawa i preferencje:

Kontrola i możliwość wyboru

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

3. Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:

 1. Kiedy biorą Państwo udział w rekrutacji — pozyskujemy dane dotyczące:

- Słuchacza takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, płeć;
- Rodzica (niepełnoletniego Słuchacza) takie jak: imię nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu

 1. W trakcie korzystania przez Państwo z usług AJ English (trwanie umowy i okres rozliczania finansowego usługi)
 2. Gromadzone dane osobowe, umożliwiają nam wprowadzanie nowych funkcjonalności — pozwalają nam używać narzędzia w postaci platformy Langlion.

4. Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe

Poniżej znajdują się powody, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe:
- realizacja postanowień umowy o przeprowadzenie kursu nauki języka angielskiego
- komunikowanie się z Państwem
- realizacje płatności

5. Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe Słuchacza/Rodzica niepełnoletniego słuchacza przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, tj. do końca trwania i rozliczenia umowy.

Na Państwa wniosek usuniemy dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Państwa identyfikacji, chyba, że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:
- jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie dotyczące nieuregulowanych płatności lub ewentualnych nierozstrzygniętych roszczeń lub sporów - będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
- jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo.

6. Udostępnianie danych osobowych

Korzystamy z usługi dostawców usług technicznych tj. platformy Langlion i komunikatora ClassDojo, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług szkoły.

Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, aby łatwiej komunikować się z Państwem.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych Klientów. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak pamiętajmy, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych w naszych systemach.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Państwa o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie internetowej.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

9. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z administratorem:

Akademia Językowa English Time Małgorzata Lewkowska
ul. Zachodnia 24/2, 15-345 Białystok,

lewkowskamalgorzata@gmail.com

TOP